Vereniging

Digi Juridica is de facultaire studievereniging voor studenten van de juridische masteropleiding Internet, ICT en Intellectuele Eigendom en de internationale master International Technology Law. Door inhoudelijke en sociale activiteiten te organiseren, brengt Digi Juridica haar leden in contact met het bedrijfsleven en met elkaar. Studenten vergroten daarmee hun netwerk en krijgen een goed beeld van de juridische arbeidsmarkt.

Digi Juridica is in december 2015 opgericht als gevolg van een groeiende behoefte onder de studenten aan formele en informele, IE- en IT-gerichte activiteiten. Het initiatief is met veel enthousiasme ontvangen door studenten en docenten van onze faculteit, met wie Digi Juridica goede contacten onderhoudt. Sinds 2019 worden ook de studenten van de internationale master met open armen ontvangen en worden er naast Nederlandstalige, ook Engelstalige activiteiten georganiseerd.