Considerati

Considerati is een juridisch en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld, met kantoren in Amsterdam en Den Haag.

Technologie en data bieden nieuwe kansen voor elke organisatie, maar deze vernieuwing wringt ook regelmatig. Organisaties lopen tegen juridische vraagstukken en maatschappelijke belangen aan. Deze organisaties willen hierin de regie behouden en wij ondersteunen hen daarin. Considerati helpt organisaties maatschappelijk verantwoord te innoveren met digitale technologie en data.

Dit doen we met drie gespecialiseerde teams: Legal: voor een juridische privacy- en datastrategieën die compliant zijn met wet- en regelgeving, Responsible Tech: voor een ethisch kompas bij innoveren met data en algoritmen en Public Affairs: voor maatschappelijk en politiek draagvlak voor innovaties.

https://www.considerati.com/nl/