Digi Juridica zoekt commissieleden

Je kunt je nog twee dagen inschrijven voor een van de commissies!

Voor de commissies dit jaar is Digi Juridica op zoek naar enthousiaste leden, die het leuk vinden activiteiten of een studiereis te organiseren!
Digi Juridica heeft drie commissies: 

– Met de Activiteitencommissie organiseer je zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten, waarin je veel vrijheid krijgt. Vorig jaar zijn zo bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegvens en ICT-recht bezocht.

– Ben je meer een reislustig type? Dan is de Studiereiscommissie wat voor jou! Samen met de commissiegenoten organiseer je een meerdaagse studiereis.

– Het International committee is ten slotte sinds dit jaar opgericht, om de ITL-studenten zo veel mogelijk bij de vereniging te betrekken. We zijn op zoek naar enthousiaste studenten die naast het zorgen voor meer betrokkenheid ook ambitie hebben om formele en informele ITL-gerichte activiteiten te organiseren.

Aanmelden kan via dit formulier.