Congress 2020: Algorithms Unlocked

Afgelopen donderdag, 12 maart, heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De VU heeft naar aanleiding hiervan direct maatregelen getroffen welke ook gevolgen zullen hebben voor (de doorgang van) het congres van Digi Juridica dat op 8 april 2020 aanstaande gepland staat. Het congres zal helaas niet op de geplande datum door kunnen gaan.

We gaan de komende dagen op zoek naar een alternatieve datum in de maand juni. Hierover volgt op korte termijn nadere berichtgeving.


Last Thursday, March 12, the national government has taken measures to prevent the spread of the coronavirus. As a result, the VU has taken measures that will also have consequences for the Digi Juridica congress, which is planned on 8 April 2020. Unfortunately, the congress will not take place on the scheduled date.

In the upcoming days we will look for an alternative date in the month of June. More information will follow shortly.

Partners of Digi Juridica’s Congress 2020